Клара мардановна филиппова

24.08.2018
0
63


Шагыйрь Рафис Корбан бел?н очрашу

«Авылларны саклап калу» программасы кысаларында ??м  д?ньяда к?ренекле урын алган халкыбызны? б?ек шагыйре Г.Тукайны? тууына 130 еллык юбилеена лаеклы х?зерлек, ?д?бият елы  у?аеннан Татарстан язучылар берлеге идар?сене? р?исе шагыйрь Рафис Корбан Т?б?н Урысбага, Б?чек м?кт?бе  укучылары ??м ата-аналары бел?н очрашуда булып китте.

Яшел ?з?н муниципаль районы милли-м?д?ни ?з?ге ??м Тукай фонды филиалы инициативасы бел?н оештырылган бу очрашуны, авыл халкы бик ?ылы ??м матур каршы алды, аеруча укучы балалар к??еленд? гомерг? матур ист?лек булып сакланачак.
Клара М?рдан кызы Филиппова, Яшел ?з?н муниципаль районы милли-м?д?ни ?з?ге ??м Тукай фонды филиалы ?ит?кчесе


клара мардановна филиппова
Клара Филиппова - кто такой?
Post by Klara Filippova
АРЧА - минем ?чен и? кадерле - рухи туган ?ирем!СЕЗ БУЛГАНГА МИН Б?ХЕТЛЕ ?зе?н?н со? матур эз калдырырлык, кил?ч?к буыннар да сине х?рм?т ??м ихтирам бел?н иск? алырлык, башкаларга ?рн?к итеп куярлык гомер ит?г? ни ?ит?! Илебез ч?ч?к атуга, тормышыбыз яхшыруга ?зл?ренн?н зур ?леш кертк?н, алны-ялны белми эшл?г?н чал ч?чле апалар, абыйлар азмыни! Арча балалар с?нгать м?кт?бенд? шундый ш?хесл?рне? берсе бел?н искиткеч матур очрашу булды. 1966-1974 елларда район м?д?ният б?леге м?дире булып эшл?г?н Клара ханым Филиппова кунак булып кайтуан. - Гомеремне? и? матур чагы шушы Арчада ?тте. Б?генге очрашу минем ?чен яшьлегем? кире кайту, хатир?л?рне я?арту ул. Бу к?реш? минем ?чен к??елле д?, шатлыклы да, мо?су да, - диде с?хн?г? менг?ч Клара ханым. ? инде ?зе м?дир булып эшл?г?н чорда аны? тир?сенд? булган замандашлары, яшьт?шл?ре бер?м-бер?м с?йли башлагач, бу чорда ул ханымны? нинди д?р???ле булуы к?з алдына килеп басты. Юк, ярарга тырышу, ялагайлану, мактау кебек н?с?л?рне? ?с?ре д? юк иде. Бу кич? керсезлеге, сафлыгы, пакълыгы, ??р с?зне? чын к??елд?н ?йтелг?нлеге бел?н аерылып торды. Шу?адыр да, ?ч с?гать барган очрашу сизелми д? ?теп китте. Очрашу озак еллар м?д?ният ?лк?сенд? эшл?г?н хезм?т ветераны, Арча станциясенд? яш??че Нурхад? Х?н?фиеваны? “Гел кайтыгыз Арча якларына” диг?н ?ыры бел?н башланып китте. Аннан с?з шул елларда райкомны? пропаганда б?леге м?дире булып эшл?г?н Т.Н. Мостафинга бирелде. 60-нчы еллар уртасында м?д?ният тормышы торгынлыкта иде. Матди база йомшак, кадрлар юк, клублар яраклаштырылган бинада, шартлар ?итми. Бу к?ренеш район ?ит?кчел?рен ??рчак у?айсыз х?лд? калдыра иде. Ул елларда зур юбилейлар билгел?п ?телде, к?п кунаклар килде. 1967-68 елларда гына м?д?ният ?чен бюджеттан акча карала башлады, м?д?ният учаклары т?з?, кадрлар булдыру бурычы куелды. Районда заманча фикерл??че м?д?ният ?ит?кчесе ?итми иде. М?д?ният министрлыгына м?р???гать иттек. Безг? Клара ханым Филиппованы ?иб?рдел?р.Япь-яшь кыз иде ул. Районда шикл?неп т? карадылдар ?ле ?зен?. ?мма Клара Мардановна б?тен шикл?рне юкка чыгара, к?тм?г?нч? ?и? сызганып эшк? кереш?. Ул чакта и? зур бурыч м?д?ният учреждениел?рене? матди-техник базаларын ныгыту була. И?ат отчётлары оештыру диг?н н?рс? килеп чыга. Я?а м?д?ният йортлары (Сикерт?н, К?пербаш, Наласа авылларында – барлыгы 16 типовой м?д?ният йорты) сафка баса, аларны ?и?азлау ?чен тиешле ?йберл?р кайтарыла, аларда эшл?? ?чен м?д?ният институтыны? Казандагы филиалына бер т?ркем кеше укырга ?иб?рел?. М?д?ният учакларында тормыш г?рли башлый, эстафеталар, конкурслар, ?ыр б?йр?мн?ре ?тк?рел?. Монда Клара ханым ?зен нык характерлы, принципиаль кеше буларак к?рс?т?, к?н-т?н дими, алны-ялны белми эшли, м?д?ниятне ?стер?г? ?зенн?н саллы ?леш керт?. Бер елны районга шагыйрь Евгений Евтушенко кил?. Аны Тукай музеена алып баралар. Кечкен? музейны к?реп ул шакката, т?нкыйтл?п кит?. Клара Марданона шуннан со? Кырлайда музей комплексы т?зет? артыннан й?ри башлый. - Клара Филиппова турында к?п ишеттем, ?мма ?зен к?рг?нем юк иде. Кич? алдыннан аны? бел?н бераз с?йл?шеп утырдык. Чыннан да м?д?ниятк? бирелг?н кеше ик?не к?ренеп тора. Бу эшне ул ?зене? тормыш маягы итк?н, Арчада салып калдырган якты эзл?регез ?чен зур р?хм?т сезг?, - диде очрашуда катнашкан хакимият башлыгы урынбасары Н.Г. Габдрахманов. ?йе, Арчада Клара Мардановна якты эз калдыра. ?зене? гомерлек юлдашы Александр Сергеевич Филипповны да ул Арчада очрата. 36 ел инде матур гомер ит?л?р, ике бала т?рбиял?п ?стер?л?р. Ире журналист А.Филиппов хатыныны? тынгысыз хезм?тен а?лый, а?а ярд?м ит?рг? тырыша. Ирт?к бишт?-алтыда эшк? чыгып китеп, Клара ханымга кайчак т?нге уннарда да кайтырга туры кил?. Ул чакта ?тн? районы да Арчага кер? иде бит. Шуларны? барысын да й?реп чыгарга кир?к. - Шул елларда ул мине Я?а Кишет авылы м?д?ният йортына директор итеп алды. Бик принципиаль, к?чле рухлы кеше иде ул,- диде очрашуга килг?н Илгиз Мостафин ??м Клара ханымга багышлап яраткан ?ырын башкарды. Шушмабаштан Х?йд?р ?хм?тов, Иске Ашыттан Саяра Ф?ттрахманова, Ташкич?д?н Л?л? Камалиева, Я?а Кен?рд?н ???д?т Галимуллиннар да шул чор кешел?ре. - Бик тыйнак, акыллы, ярд?мчел ?ит?кче иде Клара Филиппова. Шул вакытта тал?пч?н д? була белде. Аны гел иск? ала, тормышы бел?н кызыксына идек. Очраштырганга р?хм?т дидел?р, - дидел?р алар. Нык рухлы, ?з урынында тора бел? торган, ?зе д? эшли, кешене д? эшл?т? алучы, аны? кадерен бел?че кеше буларак иск? алалар аны? турында Арчадан ?лк?н буын китапхан?чел?ре Сирена Сабирова, ?лфия Р?химова, М?нир? Акбашева. Хезм?тк?рл?рене? гаил?се турында да кайгырткан, балаларын урнаштырырга, фатир алырга да булышкан, укырга керерг? д? эт?ргеч ясаган Клара М?рдановна. Шу?а ихтирам ??м ш??р?т казанган. Ул ?ит?кчелек итк?н елларда и? зур чараларны? берсе – хезм?т ??м ?ыр б?йр?ме оештырыла башлый. Б?тен район ?зешч?нн?ре ?ыела шунда. Ике ме?г? якын кешелек хор чыгыш ясый. Хор ?ит?кчесе Фирая Батыршина була. Казаннан тынлы оркестр чакырыла. Искиткеч зур к?ч тал?п ит? торган чара була бу. - Аны оештыру ?чен н?рс? кир?к, дип сорыйсыз? Тел?к, бары тик тел?к кен? кир?к. Мин ул вакытта (х?зер д?) байлыкка омтылмадым, зур б?л?кл?рг? ?мет итм?дем. Берд?н-бер тел?гем – халыкка хезм?т ит? булды. Механизатор, сыер савучыдарны к?кк? к?т?рдек, Акча, б?л?к тапшырмадык, грамота бирдек, матур с?з ?йттек, ?ыр башкардык. Х?зер д? минн?н “Алтын тау б?л?к ит?без. Шуны аласызмы, очрашуга барасызмы?”- дис?л?р, ?ичшиксез сезне? бел?н очрашуны сайлар идем. Арчада юньле м?д?ният йорты булмый. Клара ханым шуны кайгыртып й?ри. 1973 елга Арча м?д?ният йортын ачу тантанасында символик ачкыч н?къ т? аны? ?зен? тапшырыла. Директоры итеп Равил Габдрахманов билгел?н?. Шул елларда татар ??м урыс театры, ?ыр ??м бию ансамбле, гармоунчылар ансамбле, агитбригада, концерт группасы оеша. Равил Габдрахманов та, 30 ел элек Клара Филиппова бел?н эшл?г?н Роза ?минова да, Абдулла В?лиев та очрашуда катнаштылар, ?зл?рене? й?р?к т?рл?ренн?н чыккан ?ырларын ??м к?йл?рен остазларына б?л?к иттел?р. - Мин тормышны? т?бенн?н к?т?релдем. Мине сез к?т?рдегез. Б?л?кл?рем юк, ?мма хезм?тем бар. Кил?ч?к буын ?чен тырышып хезм?т иттем, ?земне? к?чемн?н килг?нч? тырыштым. Минем ?чен сезне? ?ылы с?зл?регезд?н д? зур б?л?к юк. Мин бик б?хетле кеше. Сезне? бел?н очрашуыма с?енеп туя алмыйм, - диде Клара М?рдановна Филиппова очрашу ахрында ??м район ?ит?кчел?рен?, кич?не оештыручы Арча ?з?к китапхан?сен?, аеруча сценариен т?з?че, материаллар туплаучы ??м тир?н эчт?лекле итеп алып баручы китапхан?не? халыкка хезм?т к?рс?т? б?леге м?дире ?лфия Галимовага олы р?хм?тен белдерде. Г?лсин? З?киева.

Арча х?б?рл?ре, 26 март, 2003.

Понравиласть статья? Жми лайк или расскажи своим друзьям!
Теги к новости:
Комментарии
Добавить комментарий
Похожие новости:
26.08.2018
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Соколов; Соколов, Александр; Родился в июне 1950 года в
24.08.2018
Биография Лейсан Утяшевой Ляйсан Альбертовна Утяшева (башк. Л?йс?н Альберт ?ы?ы ?т?шева, тат. Л?йс?н Альберт кызы ?т?шева ; род. 28 июня 1985
24.08.2018
Биография Лейсан Утяшевой Ляйсан Альбертовна Утяшева (башк. Л?йс?н Альберт ?ы?ы ?т?шева, тат. Л?йс?н Альберт кызы ?т?шева ; род. 28 июня 1985
23.08.2018
Именитый фотограф Волобуев уже три десятка лет в счастливом браке с Катериной. Супруги приехали отдохнуть на озеро с ночёвкой. Посидеть
23.08.2018
Изумительная женщина актриса Ольга Филипова, о личной жизни которой пойдет речь в статье. Интересные факты из жизни известной актрисы рассмотрим
22.08.2018
Биография Лейсан Утяшевой Ляйсан Альбертовна Утяшева (башк. Л?йс?н Альберт ?ы?ы ?т?шева, тат. Л?йс?н Альберт кызы ?т?шева ; род. 28 июня 1985
22.08.2018
Оригинальное название: С любимыми не расставайтесь Год выхода: 1979 Страна: СССР Жанр: Считается, что Абдулов не оставил мемуаров. Это так
21.08.2018
Регион: Москва Сейчас по ТВ Сейчас канал Россия cмотреть онлайн Выберите на календаре дату: Анон НовостиГазета «Обзор»РекламаКуплю / ПродамСобытияТВБлогиФорумЕще Сейчас
21.08.2018
Уважаемые рекламодатели! Приветствую Вас на блоге «Будьте здоровы!», хозяйкой которого я являюсь. Рада помочь Вам в размещении Ваш& Автор: Таисия31
21.08.2018
О романе юного Каспарова с замечательной актрисой Мариной Нееловой судачила вся театральная Москва. Когда они познакомились, Марине было 37 лет
20.08.2018
У этого термина существуют и другие значения, см. Знаменитость. «Знаменитость» ( ????????... 0 ?????????: ??????????? ??????? & Год выпуска: 2003 Страна: Бразилия Жанр: драма, мелодрама Продолжительность
19.08.2018
30 марта, свой шестой день рождения отпраздновала дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клава. По традиции торжество прошло в кругу
18.08.2018
Ирина Полякова, это очень импозантная женщина. По своей профессии, эта женщина, является телеведущей прогноза погоды. Причем в нашей x Самые
18.08.2018
Аккаунт: lilia__chetraru Род занятий: участница телепроекта «Дом-2» Лилия Четрару в И& Лилия Четрару в Инстаграме: смотрите новые фото и
выбрать фон